You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Polski Polski
PLN

Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Needle&Art, ul. św. Jadwigi Królowej 11, 32-651 Nowa Wieś). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

Właściciel

Sklep needleart.pl jest prowadzony przez firmę:

Systeo Paweł Pieczka
Plac Dąbrowskiego 12/30
00-055 Warszawa
NIP: 5492222707, REGON: 142778844
KONTO BANKOWE: 47 1950 0001 2006 0069 7040 0002
dalej nazywaną „Sprzedającym”.

Kupujący

Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

Zamówienia

Zamówienia można składać przez cały rok 24 godziny na dobę.

Zawarcie umowy

Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień za pobraniem złożonych do godziny 17:00 w dniu roboczym następuje niezwłocznie. Realizacja zamówiem za pobraniem złożonych po 17:00 w dniu roboczym oraz w soboty, niedziele i świętą następuje w najbliższy kolejny dzień pracy. Realizacja zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem internetowego systemu płatności elektronicznych w następuje w dzień pracy natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

Wysyłka

Zakupiony towar wraz z dokumentem sprzedaży (faktura VAT) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

Gwarancja

Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

Reklamacje

W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres:

Needle&Art
Plac Dąbrowskiego 12/30
00-055 Warszawa

Zwroty

W okresie czternastu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do odesłania na własny koszt zakupionych produktów w oryginalnym opakowaniu, bez śladów użytkowania wraz z dołączonym oryginalnym dowodem zakupu. Zwracany Produkt nie może nosić śladów używania lub być uszkodzony czy zdekompletowany. Jeżeli odsyłany towar zostanie zniszczony, zgnieciony na skutek niewłaściwego zapakowania, sklep zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość wyrządzonej szkody.

Zwrotów należy dokonywać na adres:

Needle&Art
Plac Dąbrowskiego 12/30
00-055 Warszawa

Zwrot należności nastąpi w ciągu 5 dni po otrzymaniu w/w zwrotu na wskazane przez Klienta konto bankowe. Sklep Needle&Art nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Ceny

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

Dane osobowe

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Regulamin

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

Zmiany w regulaminie

O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

Obowiązująca wersja regulaminu

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

Sklep internetowy

Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu needleart.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

Prawo

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Wersja 1.0 (Warszawa, 12.12.2017)