You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Polski Polski
PLN

Polityka prywatności

Drogi Kliencie,

Podawanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie dane osobowe, które zostały do nam przekazane przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy jednak postanowisz nie podawać nam danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia oraz nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, nie będziemy niestety mogli zrealizować Twojego zamówienia. Prosimy, abyś pamiętał, że zawsze masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia własnych danych osobowych samodzielnie lub korzystając z naszej pomocy, której chętnie Ci udzielimy. Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych i są one u nas bezpieczne. Dokładamy wszelkich starań, aby poziom bezpieczeństwa był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci z poczuciem bezpieczeństwa cieszyć się zakupami w needleart.pl.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) zastąpi dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE i będzie stosowane w krajach UE od 25 maja 2018 r.

W ramach naszych starań, w celu osiągnięcia zgodności z RODO, a także w celu dostarczania informacji o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane w sklepie internetowym Needle&Art (www.needleart.pl) przez Systeo Paweł Pieczka, poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Systeo Paweł Pieczka z siedzibą w Warszawie, przy Plac Dąbrowskiego 12/30, NIP 5492222707.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: needleart@needleart.pl

Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą w celu:
- realizacji umowy lub zlecenia zawartej między Needle&Art, a Państwem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO;
- marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
- przesyłania informacji handlowej, w tym usługi newsletter, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia lub wygaśnięcia umowy, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych lub ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, jeśli tak zgoda została wyrażona.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom:
- firmom informatycznym świadczącym usługi programistyczne i wsparcia technicznego oprogramowania,
- firmom spedycyjnym, transportowym lub kurierskim w celu realizacji dostawy wyrobów sprzedawanych przez Administratora
- Agentom handlowym, z którymi Administrator ma podpisaną Umowę agencyjną w celu prowadzenia działalności marketingowej oraz handlowej w zakresie wyrobów oferowanych przez Administratora
- innym podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy lub zlecenia. 1. Kto jest administratorem danych osobowych needleart.pl?

  Administratorem danych osobowych needleart.pl (dalej Administrator), a więc odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

  Systeo Paweł Pieczka
  Plac Dąbrowskiego 12/30
  00-055 Warszawa
  NIP: 5492222707 REGON: 142778844

  Administrator zarejestrował u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO) trzy zbiory danych o nazwach:

  a) Osoby zarejestrowane
  b) Zamówienia
  c) Newsletter

  Dane o Tobie, które przechowujemy w poszczególnych zbiorach są wyszczególnione w w części C niniejszego dokumentu.

 2. Jak Twoje dane osobowe są chronione?

  Administrator równocześnie z zarejestrowaniem w GIODO wdrożył w needleart.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które są skuteczną ochroną Twoich danych osobowych.
  Do najważniejszych składowych systemu ochrony danych osobowych należą:

  a) Certyfikat Comodo Positive SSL. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a needleart.pl jest szyfrowana.
  b) Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy needleart.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.
  c) System IT needleart.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

  Zastosowane zostały środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 3. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

  Rejestracja

  W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w needleart.pl, dzięki czemu przy każdym kolejnym zakupie nie musisz tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia.
  Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie modyfikować lub usunąć całkowicie dane z needleart.pl.

  W trakcie rejestracji prosimy o:

  a) imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
  b) adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;
  c) e-mail – niezbędny do logowania do needleart.pl i komunikacji związanej z korzystaniem z needleart.pl;
  d) numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

  Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez needleart.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

  Złożenie zamówienia

  W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

  Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

  a) imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
  b) adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
  c) e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
  d) numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

  W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

  a) imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do zaadresowania przesyłki;
  b) adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
  c) numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

  W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

  a) imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
  b) adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
  c) numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

  Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez needleart.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

  a) imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki przekazywane są firmie Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie;
  b) imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego Mała Księgowość (MK) 2014.

  W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez needleart.pl
  needleart.pl współpracuje z następującymi operatorami płatności:
   - KIP SA operatora serwisu transferuj.pl
   - PayPal operatora serwisu paypal.pl

  Subskrypcja newslettera

  W przypadku subskrypcji newslettera i wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy tylko o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora. Oczywiście każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w needleart.pl.
  Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane tylko przez needleart.pl.

 4. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na needleart.pl

  needleart.pl (serwer)

  System informatyczny, z którego korzysta needleart.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z needleart.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na needleart.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji needleart.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.
  Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w części 2 i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

  needleart.pl (cookies)

  needleart.pl wykorzystuje cookies do:

  a) zapamiętania zalogowania
  b) zapamiętania zawartości Twojego koszyka
  c) zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania needleart.pl
  d) tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania needleart.pl.

  W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z needleart.pl nie jesteśmy w stanie zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w needleart.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

  Google Analytics (cookies)

  Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez needleart.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
  Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w części C i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
  Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz to zrobić odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to wykonać znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania needleart.pl. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w needleart.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

  Google AdWords (cookies)

  Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies” (plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu) w celu umożliwienia przez needleart.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
  Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
  Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania needleart.pl.
  Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w needleart.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 5. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów needleart.pl

  needleart.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w needleart.pl linki do innych stron internetowych. needleart.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

 6. Udostępnianie Twoich danych osobowych

  W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, needleart.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

 7. Zmiana polityki bezpieczeństwa needleart.pl

  needleart.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania needleart.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
  O takiej zmianie needleart.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.
  Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się TUTAJ

 8. Kontakt

  needleart.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

  Wszelkie pytania, sugestie co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych oraz wnioski dotyczące aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych prosimy zgłaszać na adres e-mail needleart@needleart.pl lub pod naszym numerem telefonu 606280335.
  W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem: needleart.pl, Plac Dąbrowskiego 12/30, 00-055 Warszawa.

 9. Wersja 1.1 (Warszawa, 25.05.2018r.)